Chào mừng Quý Phụ huynh tham quan Website trường Mầm non Sao Mai

Điạ chỉ: 33 Khu nhà ở Areco, Đường 4, tổ 1, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02822508125

Hiệu trưởng

Trần Đỗ Hoàng Anh
Trần Đỗ Hoàng Anh

Ngày sinh: 27/7/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân mầm non

Vị trí công tác: Bí Thư Chi Bộ

Điện thoại cơ quan: 02822508125

Điện thoại riêng: 0908060805

Email liên lạc: trethohyvong@yahoo.com.vn

Phó hiệu trưởng

Phạm Thị Hoàng Thùy
Phạm Thị Hoàng Thùy

Ngày sinh: 3/3/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân mầm non

Điện thoại cơ quan: 02822508125

Điện thoại riêng: 0366344096

Email liên lạc: hoangthuycdtt@gmail.com